Update: 17-01-2022

Beste leden, en ouders/verzorgers van onze leden,

We mogen weer binnen sporten!!!

Deze week zullen alle lessen volgens het reguliere lesrooster hervat worden! Wel verzoeken wij u dringend om u aan de geldende maatregelen te houden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan om tijdens de lessen te blijven kijken (ook niet tijdens proeflessen).
Wij danken u voor uw medewerking en begrip!

Update: 29-11-2021

Beste leden, en ouders/verzorgers van onze leden,

Zoals u allen waarschijnlijk heeft vernomen is een van de extra maatregelen die onze regering heeft afgekondigd, dat het niet meer is toegestaan om na 5 uur sport trainingen te geven.
Helaas bevinden wij, zoals zo veel andere sportverenigingen, ons in een situatie waarbij het merendeel van onze lessen hierdoor niet meer is toegestaan.
Wij hebben alle trainsters gevraagd om hier een passende oplossing voor te zoeken. Hierbij houden wij ermee rekening dat al onze trainsters vrijwilligers zijn, en het moet dus ook voor hen passen in hun schema, naast hun reguliere werk, gezin etc.
Er zijn al een aantal opties naar voren gekomen, zoals:
– Naar voren schuiven en samenvoegen van lesgroepen
– Online lesgeven
– Verkorten van lesuren
– Uitwijken naar het weekeinde
Om dit alles te kunnen bewerkstelligen zal in een aantal gevallen ook de gymzaal gehuurd moeten worden op een ander tijdstip, waarbij het uiteraard ook de vraag is of dit mogelijk is. Het zal om die reden niet voor al onze lesuren lukken om dit binnen een korte periode te regelen.
Om die reden melden wij u hierbij dat alle lessen van dinsdag 30 november tot en met vrijdag 3 december zullen komen te vervallen, tenzij u van uw eigen trainster bericht ontvangt dat dit niet het geval is.

U zult sowieso bericht ontvangen van uw eigen trainster hoe de lessen zullen worden ingedeeld.

Het is wederom een bijzonder vervelende situatie waarin wij ons bevinden, en er doen ons best om dit zo goed als wij kunnen op te lossen. Wij realiseren ons hierbij ook dat de alternatieven die door de trainsters geboden zullen worden, niet zullen passen voor al onze leden en dat spijt ons ten zeerste!
Laten we met z’n allen ons best doen (voor zover dat mogelijk is) om ervoor te zorgen dat deze maatregelen echt maar 3 weken nodig zijn, en dat we daarna gewoon weer allemaal volgens het “normale” schema kunnen turnen!!

Wanneer u vragen heeft n.a.v. het bovenstaande verzoeken wij u vriendelijk deze per mail te sturen naar: secretariaat@kvrotterdam.nl
Met vriendelijke groet,

Bestuur en leiding KV Rotterdam