Aannamebeleid vrijwilligers

Aannamebeleid vrijwilligers2018-11-28T03:28:43+01:00

Aannamebeleid vrijwilligers
Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers hanteert de vereniging het volgende beleid:

– Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met de kandidaat (M/V) waarbij tenminste twee leden van het bestuur aanwezig zijn. Hierbij wordt onder andere gevraagd naar de motivatie om trainer te worden en de reden waarom bij onze vereniging.

– De kandidaat dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen, dan wel die aan te vragen als hij die nog niet heeft.

– De kandidaat dient referenties op te geven van sportverenigingen waar hij eerder heeft gewerkt en toestemming te verlenen bij die referenties inlichtingen in te winnen.

– Voordat een kandidaat wordt aangenomen kan het bestuur besluiten om via de KNGU het ‘Register plegers Seksuele Intimidatie in de sport’ te raadplegen om de kandidaat-trainer te checken via het registratiesysteem.

– De kandidaat wordt bij aanname ingeschreven als lid van de KNGU en als dat niet kan, dient hij een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) te tekenen, waarmee hij onder het tuchtrecht van de bond valt.

– De kandidaat dient kennis te nemen van de door de vereniging vastgestelde gedragsregels.

Welkom op de website van K&V Rotterdam

Hier zult u het laatste nieuws en belangrijke informatie betreffende K&V Rotterdam vinden.

November 2018 – Nieuwe website

K&V Rotterdam heeft in november 2018 een nieuwe website gekregen. Neem snel een kijkje op ons nieuwe website en laat ons weten wat jullie ervan vinden tijdens de lessen.

Deze website maakt gebruik van cookies, voor het zorgen van een goed functionerende website. Ok