Op naar het 100-jarig bestaan!

Kracht en Vlugheid” is ontstaan in 1923. In 1924 is de vereniging erkend en ingeschreven als Christelijke Gymnastiek Vereniging “K&V” Rotterdam. De vereniging groeide snel, vooral in de rayons Kralingen en West. In de oorlogsjaren ’40-’45 werd, waar het kon doorgegaan; zelfs een volleybal afdeling opgericht.

Dit is een hele beknopte beschrijving van de geschiedenis van de vereniging. In 2019 bestaat de vereniging 95 jaar, een heugelijk feit wat we uiteraard gaan vieren!
Daarnaast gaan we ook ons best doen om meer informatie te verzamelen over de geschiedenis van de vereniging. Wanneer u nog informatie heeft over de vereniging (bijvoorbeeld krantenknipsels, foto’s, diploma’s) dan stellen wij het op prijs als u deze kunt inscannen en naar het secretariaat e-mailt. Zo kunnen we hopelijk een compleet beeld maken van de geschiedenis van onze vereniging voor het 100-jarig bestaan!