Christelijke Gymnastiekvereniging “Kracht & Vlugheid” Rotterdam is opgericht op
1 oktober 1924. Één van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen
en doen bevorderen van het menselijk bewegen door het beoefenen van de
gymnastiek in welke verschijningsvorm dan ook in Rotterdam en de directe
omgeving daarvan. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie (KNGU), één van de grootste sportbonden in Nederland.

Meer over onze doelstellingen, overige bepalingen en dergelijken kunt u lezen
in onze statuten en huishoudelijk reglement.

KNGU logo