Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Rachel Stolk
Secretaris: Ina Hubregtse
2e Secretaris: Maya Pape
Penningmeester: Izak Stolk
2e Penningmeeste: Ina Wiekart-Jager
Wedstrijdzaken: Laurens van Sebille

Het bestuur vergadert elke 6 weken. Heeft u vragen of opmerkingen die u wilt voorleggen aan het bestuur, dan verzoeken wij u deze te melden bij het secretariaat. Contact gegevens kunt u vinden onder het menukopje Contact.

Ledenvergadering
Elk jaar vindt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (J.A.L.) plaats. Ieder lid wordt hier via een brief, en via een aankondiging op deze site voor uitgenodigd. Tijdens de J.A.L. worden diverse verslagen behandeld, zoals het jaarverslag van de Technische commissie, het financieel jaarverslag enz. Ook kan het bestuur diverse zaken ter goedkeuring voorleggen aan de vergadering, zoals bijvoorbeeld een verhoging van de contributie of een wijziging in het huishoudelijk regelement.