Wanneer u interesse heeft om lessen te volgen bij onze vereniging, nodigen wij u uit om eerst 2 gratis proeflessen te volgen. Kijkt u wel even bij het lesrooster of er voldoende plek is of dat er eventueel een wachtlijst is. In verband met de huidige COVID-19 maatregelen, verzoeken wij u vriendelijk om u eerst aan te melden bij het secretariaat voor een proefles (@: secretariaat@kvrotterdam.nl).
Normaal gesproken nodigen wij ook de ouders uit om tijdens de proeflessen in de zaal aanwezig te zijn. Op dit moment is de mogelijkheid hiertoe echter afhankelijk van de geldende COVID-19 maatregelen. Of u wel of niet aanwezig kunt zijn in de zaal hoort u van de leiding.

Als u na deze proeflessen de les wilt blijven volgen moet u lid worden van de vereniging. U kunt hiervoor het inschrijfformulier op de website invullen en versturen. Doe dit pas, nadat u met de leiding in de zaal heeft afgestemd dat er ook daadwerkelijk plek is. U kunt geen rechten ontlenen aan het invullen van het inschrijfformulier, m.a.w. invullen betekent niet dat uw lidmaatschap geaccepteerd wordt. Dit wordt altijd door ons eerst geverifieerd met de leiding in de zaal, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid tijdens de lessen, en te veel deelnemers aan een les de veiligheid in het gedring brengt.

Op de volgende pagina’s vindt u alle informatie die van belang is voor het lidmaatschap bij onze vereniging. Wij verzoeken u deze informatie goed door te lezen.

 

 

Overige algemene informatie over onze vereniging zoals de statuten en het huishoudelijk regelement kunt u vinden onder Kracht & Vlugheid.

 

Lid worden img