Wanneer u interesse heeft om lessen te volgen bij onze vereniging, nodigen wij u uit om eerst 2 gratis proeflessen te volgen. Kijkt u wel even bij het lesrooster of er voldoende plek is of dat er eventueel een wachtlijst is. Aanmelden voor een proefles is niet nodig. Tijdens deze proeflessen is het voor de ouders/verzorgers toegestaan in de zaal te blijven tijdens de les.

Als u na deze proeflessen de les wilt blijven volgen moet u lid worden van de vereniging. U ontvangt een inschrijfformulier van de leiding in de zaal. Dit dient de eerstvolgende les geheel ingevuld weer ingeleverd te worden bij de leiding.

Op de volgende pagina’s vindt u alle informatie die van belang is voor het lidmaatschap bij onze vereniging:
 

 
 

 
Overige algemene informatie over onze vereniging zoals de statuten en het huishoudelijk regelement
kunt u vinden onder Kracht & Vlugheid.
 

 
 

 
Lid worden img