Secretariaat:
Mevrouw I. Hubregtse
Rivierenstraat 382
2652 CM, Berkel en Rodenrijs
tel: 06 – 44014252 (onze excuses, wij zijn tijdelijk niet mobiel bereikbaar)
Email: secretariaat@kvrotterdam.nl

Penningmeester:
Meneer I.L. Stolk
Berberisweg 224
3053 PJ, Rotterdam
Email: penningmeester@kvrotterdam.nl

Bankgegevens:
ING Bank
IBAN: NL77INGB0000209997
BIC/SWIFT: INGBNL2A

KNGU logo

CHRISTELIJKE GYMNASTIEK VERENIGING

“KRACHT EN VLUGHEID” – ROTTERDAM
Aangesloten bij de K.N.G.U. – Opgericht 1 oktober 1924
Laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 7 mei 1958, nr. 51. Handelsregister nr. 40342501