Iedereen die sport kan te maken krijgen met vormen van (seksuele) intimidatie. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren.

Als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten is er binnen de KNGU een vertrouwenscontactpersoon. Deze kan je adviseren, doorverwijzen en de vereniging ondersteuning bieden bij het opzetten van beleid.

Vertrouwenscontactpersoon van de KNGU is:
Henriët van der Weg
Telefoon: 055 – 505 87 35 (ma/di/do/vr)
E-mail: vanderweg@kngu.nl

Vertouwenspunt sport
Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd kunnen direct melding doen of advies vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie.

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport.

Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:
Telefoon: 0900-202 55 90
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem via de website van Speakup: speakupfeedback.eu

Klik hieronder voor de noodzakelijke toelichting en de inlogcode (29113) voor het achterlaten van een bericht.
 

 

Vertrouwenspersonen NOC*NSF
Via het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF kun je het telefoonnummer van een vertrouwenspersoon/adviseur bij jou in de buurt opvragen. Hier kun je je verhaal kwijt als slachtoffer/ beschuldigde en ontvang je advies en ondersteuning. Ook voor vragen & advies kun je terecht bij de hulplijn.

Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF: 0900 – 202 55 90 (gratis)

Bereikbaarheid:
ma t/m vr van 08.00 – 20.00 uur
E-mail
Stuur een mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
Via WhatsApp
Stuur een bericht naar dit speciale nummer, alléén voor WhatsApp, 06 – 53646928.

Toelichting
Je krijgt bij alle hierboven genoemde manieren een deskundige vertrouwenspersoon aan de lijn. Mochten de telefoonlijnen bezet zijn, dan hoor je een bericht. Het Vertrouwenspunt maakt geen gebruik van nummerherkenning en neemt gesprekken niet op. De vertrouwenspersonen zullen je aan het begin van het gesprek informatie geven over de werkwijze en stellen voorafgaand aan jouw verhaal enkele vragen om die informatie gericht te kunnen geven.

De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en ruimte voor emoties. Ze begeleiden je bij het helder krijgen van je verhaal en wat je wil bereiken met het gesprek. Je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid om, als je anoniem wil blijven, geen gegevens te verstrekken die die anonimiteit kunnen verbreken. Let hierbij op het noemen van je eigen naam en/of heel specifieke gegevens van je vereniging en zet je nummerherkenning uit op je telefoon.