Kracht en Vlugheid hanteert de volgende algemene gedragsregels:

– Wij zijn een christelijke gymnastiekvereniging en dragen dat ook uit in ons handelen.

– Wij hebben respect voor elkaar. Vloeken en schelden wordt niet geaccepteerd. Elk individu is gelijkwaardig.

– We luisteren naar elkaar en benaderen elkaar positief.

– We geven elkaar complimenten.

– We zijn eerlijk en open naar elkaar.

– We blijven van elkaar af.

– We blijven van de spullen van een ander af.

– We helpen elkaar als dat nodig is.

– We beoordelen niemand op zijn of haar uiterlijk.

– We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.

– We spreken alleen Nederlands in de zaal.