Wanneer u het lidmaatschap bij de vereniging wilt opzeggen dient u dit minimaal 1 maand voor het kwartaal is verlopen schriftelijk (mag ook per e-mail) te melden bij de penningmeester van de vereniging.
Vermeld hierbij minimaal de voornaam, achternaam, geboortedatum en lesuur/lesdag van het lid.
Er vindt geen restitutie van de contributie plaats.

De contact gegevens van de penningmeester kunt u vinden bij contact. U kunt ook gebruik maken van ons Opzegformulier. Deze kunt u invullen en inleveren bij de leiding in de zaal of eventueel opsturen naar de penningmeester.

Uiteraard wordt het door de leiding in de zaal zeer gewaardeerd wanneer u daarnaast bij hen persoonlijk meldt dat u het lidmaatschap gaat beëindigen.

Bent u in bezit van een verenigingspakje en wilt u dit na het beëindigen van het lidmaatschap eventueel verkopen, kijkt u dan even op onze turnpakjesplaza!