Wat is het en wat moet ik doen?
Een hulpouder helpt tijdens een activiteit mee, door bijvoorbeeld een groepje kinderen te begeleiden bij een spel, of door tijdens het kamp hand- en spandiensten te verlenen, bijvoorbeeld de catering.

Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?
Iedereen kan hulpouder zijn!! Ook vaders! Of oudere broers of zussen!

Hoeveel tijd zou ik hiermee kwijt zijn?
De tijdsbesteding is misschien 1 zaterdag per jaar bij bijvoorbeeld een spelletjesdag, of een weekend als u hulpouder bent op kamp.