Wat is het en wat moet ik doen?
De kascommissie controleert 1 keer per jaar (in januari of februari) de boekhouding van de vereniging. U bekijkt of er voor betaalde bedragen achterliggende stukken zijn, zoals bonnen of declaraties en beoordeelt de staat van baten en lasten van de vereniging.

Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?
Iedereen die 18 jaar of ouder is kom hiervoor in aanmerking. Een financiële opleiding o.i.d. is niet noodzakelijk.

Hoeveel tijd zou ik hiermee kwijt zijn?
Het is gebruikelijk dat een lid van de kascommissie 2 achtereenvolgende jaren de kascontrole uitvoert. Dit betekend dus dat u 2 jaar 1 avond per jaar kwijt bent.