Wat is het en wat moet ik doen?
De Technische leiding (TL) is de verantwoordelijke leiding in de zaal. Hierbij komt een heel aantal zaken kijken, zoals voorbereiding en uitvoering van de lessen, het bijhouden van presentielijsten en aanmeldingen, het organiseren van het Diplomaturnen in de eigen zaal, het begeleiden van kinderen op wedstrijden van het Rayon.

Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?
Om hiervoor in aanmerking te komen dient men de Leiderscursus 3 te volgen. Voor meer informatie over deze cursus verwijzen wij naar de website van de K.N.G.U:
 

 
 

 
Hoeveel tijd zou ik hiermee kwijt zijn?
De tijdsbesteding is met name afhankelijk van het aantal uur wat les gegeven wordt. Dit kan variëren van 1 uur per week tot 4 of meer uur per week. Daarnaast zijn er natuurlijk de wedstrijden waar de TL geacht wordt aanwezig te zijn, en de TC-vergaderingen (ca. 8 keer per jaar). Voorbereidingstijd en de tijd voor het bijhouden van administratieve zaken zijn afhankelijk van het aantal uur wat les gegeven wordt.
 

Technische leiding img